2016. augusztus 27., szombat

Dátumok és határidők, 2016 őszi félév


Augusztus 31. (szerda) 10-től 12-ig és 2-től 4-ig Beiratkozás az elsőévesek számára. Lásd még a doktorandusz önkormányzat hirdetményét
A személyesen beiratkozó elsőéveseken kívül mindenkinek regisztrálnia kell a neptunban, aktiválva a félévét!
.................................................................................................

Szeptember 11. (vasárnap) A regisztrációs időszak utolsó napja. A határidő lejárta után személyesen, a doktori hivatalban lehet regisztrálni, késedelmi pótlék fizetése ellenében, legkésőbb szeptember 16-ig.
.................................................................................................

Szeptember 12. (hétfő) 17 óra A neptunos tárgyfelvétel kezdete.


.................................................................................................

Szeptember 30. (péntek) 16 óra (nem 20 óra, nem éjfél!) A neptunos tárgyfelvétel vége. A határidő lejárta után személyesen, a doktori hivatalban lehet tárgyakat fölvenni, késedelmi pótlék fizetése ellenében, legkésőbb október 7-ig.


.................................................................................................

Október 3. (hétfő) A költségtérítéssel/önköltséggel, valamint a tanegység-befogadással (kreditátvitellel) kapcsolatos kérvények beadásának utolsó napja a Doktori és Tudományszervezési Irodába.


.................................................................................................


Október 31. A költségtérítési díj befizetésének határideje

.................................................................................................

November 24. Őszi szünet


.................................................................................................

December 19. – február 3. Vizsgaidőszak


2016. július 22., péntek

A hiány felmérése. Esterházy Péter-emlékülés
Fotó: Balogh Zoltán, MTI

A hiány felmérése
Esterházy Péter-emlékülés
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Gólyavár
2016. július 29. péntek, 9:3014:30

A hiány, amely a magyar irodalmi- és közéletet 2016. július 14-én, Esterházy Péter halálával érte, még alig felbecsülhető. Nem vállalkozunk arra, hogy tárgyszerűen közelítsünk hozzá – arra bőven lesz még idő, alkalom és lehetőség. Azonban a gyász első, személyes és megrázó tapasztalata után megpróbálunk elkezdeni egy olyan munkát – szövegmunkát, ő is így mondaná –, amely felméri azokat a területeket, azokat a képességeket és beszédmódokat, amelyekben Esterházy Péter otthonos és megkerülhetetlen volt, amelyekkel foglalkozott, amelyeket érintett vagy akár csak említett. A nyelv, amelyben mindenkinél jobban hitt, létrehozta saját formáit, és létrehozza az emlékezés és számvetés sajátos alakzatait is.
2016. július 29-én, az ELTE BTK-n rendezett emlékülésen barátok, pályatársak, kollégák, rajongók, ösztönös és professzionális olvasók emlékeznek és emlékeztetnek Esterházy Péter felmérésben is felmérhetetlen örökségére.

          Résztvevők:

          Bazsányi Sándor
          Borhy László
          Kovács András Bálint
          Kovács Géza
          Körmendy Zsuzsanna
          Kulcsár Szabó Ernő
          Mártonffy Marcell
          Michaletzky György
          Radnóti Sándor
          Radnóti Zsuzsa
          Sipos Balázs
          Szüts Miklós
          Takács Zsuzsa

Az esemény az ELTE Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, az ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet és a Magvető Kiadó közös szervezésében valósul meg.

 

2016. május 10., kedd

RomKép konferencia
A romantikus képzelőerő elbeszélhetősége
Konferencia az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskola Késő romantikus és kora modern magyar irodalom doktori programja és a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet XVIII–XIX. Századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszéke szervezésében

2016. május 13.2016. május 6., péntek

Konferenciafelhívás
Skandináv kultúrmozaik
Hallgatói konferencia skandináv témákról

Az ELTE BTK Skandináv Nyelvek és Irodalmak Tanszéke által meghirdetett konferencia célja elsősorban az, hogy megjelenési lehetőséget biztosítson a mesterszakos, illetve doktori képzésben részt vevő hallgatóknak, akik kutatásaikban érintik a tágabb értelemben vett skandinavisztika valamely tárgykörét. Ennek értelmében nem csupán a skandináv nyelvek és irodalmak, valamint az óészaki irodalom tárgykörébe tartozó előadások kapnak helyet a rendezvényen. A hagyományosan vett tudományági keretek határait átlépő tematikai és szemléletmódbeli sokszínűséget szeretnénk bemutatni, amely egyértelműen túllépi a szinte sablonossá vált IKEA – krimi – északi fény fogalomtriászt.
Az alábbiakban gondolatindítóként felsorolt/ajánlott témakörök a jelentkezők érdeklődési, kutatási profilja alapján tovább bővíthetők:
– skandináv irodalmak és nyelvek, például norvég szerzők a magyar gyerekkönyvpiacon,
– összehasonlító irodalomtudomány, például a Nyugat és Skandinávia kapcsolata,
– régészet, történelem, például ős- és népvándorláskori kapcsolatok, reformáció és konfesszionalizáció, 20. század,
– néprajz, kultúratudomány, például az óészaki mitológia elemeinek megjelenése más területeken, alkotásokban; a skandináv népmesék világa,
– színház, tánc, film, például Nóra a magyar színjátszásban, Dogma-filmek
– társadalomtudomány, pedagógia, jogelmélet, jogtörténet és egyéb témakörök.
Kérjük az érdeklődőket, hogy előadásuk tárgyát igyekezzenek e szempontok alapján megválasztani, de minden más, a konferencia kiírásával harmonizáló kutatási téma bemutatását is örömmel várjuk. Az előadásokból tanulmánykötet megjelentetését tervezzük.
A konferenciára magyar nyelven várunk előadásokat a fentebb felsorolt vagy ezekhez kapcsolható témával foglalkozó MA- és PhD-hallgatóktól. Az előadások időtartama 20 perc.
Jelentkezni lehet e-mailben az előadás címének, az előadó egyetemének, szakjának és évfolyamának megadásával, mellékelve az előadás 300–500 szavas ismertetőjét, az alábbi címen: skandinav.kulturmozaik@gmail.com.
A konferencia tervezett időpontja és helyszíne:
2016. november 3–4. (csütörtök és péntek), ELTE BTK
Jelentkezési határidő: 2016. június 30. (csütörtök)
A konferenciával kapcsolatos kérdésekre szívesen válaszolunk a skandinav.kulturmozaik@gmail.com címen, illetve további információk találhatóak a Skandipont Facebook-oldalon.
Minden lelkes érdeklődőt szeretettel várunk!

A szervezők2016. május 2., hétfő

A felvételik időpontja


A doktori felvételi vizsgák időpontja és helyszíne programonként, 2016


Anglisztika és amerikanisztika
Modern angol és amerikai irodalom
június 2. (csütörtök), 10 óra, Rákóczi úti ép. III. em. 342.
Angol irodalom és kultúra a középkorban és a kora újkorban
június 1. (szerda), 15 óra, Rákóczi úti ép. III. em. 341.
Amerikanisztika
május 31. (kedd) 10 óra, Rákóczi úti ép. III. em. 312.
Germanisztika
Germanisztikai irodalomtudomány
június 9. (csütörtök) 15 óra, Rákóczi úti ép. II. em. 206.
Skandinavisztika
június 8. (szerda) 14:30, Rákóczi úti ép. I. em. 105.
Magyar és uráli irodalomtudomány (folklór), könyvtártudomány és folklorisztika
Általános irodalom- és kultúratudomány
június 2. (csütörtök) 10 óra, Múzeum krt. 4/A, III. em. 335.
Összehasonlító irodalomtudomány
május 17. (kedd) 17 óra, Múzeum krt. 4/A, IV. em. 408.
A magyar és európai reneszánsz
május 17. (kedd) 14 óra, Múzeum krt. 4/A, IV. em. 417.
A magyar barokk
május 17. (kedd) 13 óra, Múzeum krt. 4/A, IV. em. 417.
A magyar és európai felvilágosodás
május 24. (kedd), 10 óra, Múzeum krt. 4/A, II. em. 210.
Késő romantikus és kora modern magyar irodalom
május 24. (kedd) 15 óra, Múzeum krt. 4/A, III. em. 315.
Az irodalmi modernség
május 19. (csütörtök) 13 óra, Múzeum krt. 4/A, III. em. 310.
1945 utáni magyar irodalom
május 19. (csütörtök) 13 óra, Múzeum krt. 4/A, III. em. 310.
Az uráli népek folklórja és irodalma
május 25. (szerda) 13 óra, Múzeum krt. 4/i, fszt. 04.
Könyvtártudomány
május 26. (csütörtök) 10 óra, Múzeum krt. 6–8. mfszt. 10.
Magyar és összehasonlító folklorisztika
május 18. (szerda) 12 óra, Múzeum krt. 6–8. fszt. 25.
Szlavisztika
Orosz irodalom és irodalomkutatás – összehasonlító tanulmányok
május 17. (kedd) 10 óra, Múzeum krt. 4/D, fszt. 8.
Romanisztika
Portugál nyelvű irodalmak…
május 25. (szerda) 13 óra, Múzeum krt. 4/C, I. em. 158.
Italianisztikai irodalom- és művelődéstörténet
június 8. (szerda) 13 óra, Múzeum krt. 4/C, III. em. 322.
A kortárs latin-amerikai elbeszélő irodalom alkotásainak…
június 7. (kedd) 12 óra, Múzeum krt. 4/C, II. em. 253.


2016. március 2., szerda

Shakespeare, Macbeth, filozófia workshop


Az ELTE Anglisztika Tanszék pártfogásában megalakult EMERG (Early Modern English Research Group) workshopot szervez Shakespeare, Macbeth, filozófia címmel előreláthatólag 2016. május 19-re.
A workshop Shakespeare Macbeth-jét és dr. Kállay Géza hozzá kapcsolódó irodalmi, filozófiai kutatásait járja körbe. A drámáról panelelőadás keretében (20 perc előadás és 10 perc diszkusszió), magyar nyelven várunk előadásokat, melyek szabadon kapcsolódhatnak a címben megjelölt témákhoz: örömmel veszünk fordítási, elméleti, szövegkritikai, kulturális vagy bármilyen más megközelítéseket. Az előadások publikálási lehetőségei szervezés alatt állnak.
A workshop és az esetleg hozzá kapcsolódó publikációk tervezett nyelve: magyar. A workshop helyszíne: ELTE BTK R5 épület, 423-as terem. A tervezett téma absztraktját (150-200 szó) az emerg.information@gmail.com e-mail címre legkésőbb március 27-ig várjuk.
Kállay Géza idevágó eddigi magyar nyelvű publikációi letölthetők a következő linkekről:


2016. február 8., hétfő

Kurzuskínálat, 2016 tavasz
Kedves Hallgatók!
Az innen letölthető táblázatban megtalálják az e félévre (eddig) meghirdetett kurzusok összesített listáját, ebből egyszerűbben áttekinthetik a teljes kínálatot, s a kódszám alapján rákereshetnek a Neptunban (a tárgyfelvétel kezdete, február 8. után keletkezett frissítések pirossal kiemelve benne).
(Frissítések: február 10., 13:30; február 11., 22:45)

Néhány szempont a tárgyfelvételhez:
1. önálló blokkokban találják I. a tudományos modul tárgyait, valamint a II. társtudományi és a III. szakmai tárgyak/témakonzultációk körébe tartozó kurzusokat;
2. bármelyik program által/kódszámával meghirdetett társtudományi tárgy felvehető, függetlenül a hallgató programjától; a társtudományi kurzusok (többségének) tematikáját itt megtalálják;
2. a disszertációs témakonzultációnál keressék a saját évfolyamuknak megfelelő kódszámút a saját témavezetőjük neve alatt (ha nem találják az e két szempontnak épp megfelelőt, szóljanak  nekem!);
3. ahol időpont és helyszín nincs feltüntetve, egyeztessenek az oktatóval (az e-mail címüket megkereshetik a Neptunban vagy talán még egyszerűbben az országos doktori adatbázisban);
4. aki nem találja a saját programja kínálatát, az azt jelenti, hogy az még nincs meg vagy nem teljes, de hamarosan természetesen kiegészül, ahogy általában is még bővülhet és változhat a lista, a mindenkori frissítések a keletkezésükkor bekerülnek majd;
5. ha nem találják azt a tárgyat, amelyikre szükségük lenne (például jellemzően mert keresztfélévesek) vagy más doktoriskola kínálatából szeretnének választani, akkor írjanak nekem; ehhez fontos előzetes tudnivaló, hogy BA-s/MA-s kurzus a doktori képzésben nem hirdethető meg;
6. a harmadévesek, az e félév végén abszolválók fokozott körültekintéssel nézzék át a korábban végzett tanulmányaikat, vessék össze a képzési rendben foglaltakkal, hogy lássák, mi az, ami még hiányzik az abszolutóriumhoz és azokat a tárgyakat feltétlenül vegyék fel ebben az utolsó félévükben.

A neptunos tárgyfelvétel technikájában külön segíteni nem tudok ezen az erről szóló korábbi „manuálon” kívül, azt nézzék meg, ha nem boldogulnak. (Nem pontosan ugyanolyan a mostani hallgatói felület, mint az akkori, de az alapelvek és -funkciók azonosak.)
Egy fontos tudnivaló: a tárgyak VAGY a mintatantervben, VAGY az intézményi tárgyak között szerepelnek, tehát ha az egyik körben nem találják, meg kell nézni a másikban; ez a keresési hiba még mindig rendre előfordul, ügyeljenek rá. Eddig csak vastag betűvel volt ez itt kiemelve, most ki is pirosítom. Hátha...:-) A tárgyakra való rákereséskor pedig arra figyeljenek, hogy a keresés módját megfelelően állítsák be (kód szerinti kereséskor a kód szerinti keresés funkció legyen aktív, ne például a név szerinti stb.).

A tárgyfelvételi időszak február 8-án (hétfőn) délután 17 órakor indul és közel három hét múlva, február 26-án (pénteken) 16 órakor (!!!) ér véget. (Lásd továbbá az egyéb határidőket is.)
Mindenkinek bosszankodásmentes félévkezdést és a tanulmányaikhoz minden jót kívánva,
Bodnár Kriszta
doktoriskolai titkár
2016. február 7.