2017. január 16., hétfő

Pályázat zürichi nyári egyetemen való részvételre 

A Zürichi Egyetem 2017-ben nyári egyetemet szervez angol nyelven, melynek témája: Citizen Science – nexus between research and publicengagement.
Pályázni lehet egyetemenként egy támogatott helyre (a Zürichi Egyetem fizeti a részvételi és az utazási költségeket, 500 és 250 euró értékben, s csak a kulturális és társas programok költségeit nem fedezi a felajánlott ösztöndíj). Olyan érdeklődők jelentkezését várják, akiknek ez a témakör illeszkedik a kutatási témájához. A jelentkezők angol nyelvű szakmai önéletrajzukat motivációs levél kíséretében juttassák el a címemre január 27-ig.
Üdvözlettel,
Bodnár Kriszta doktoriskolai titkár

2016. december 6., kedd

Az elsőéves doktoranduszok figyelmébe: a félévzárásról
Kedves Elsőévesek,
a félév végi aktuális teendőikre szeretnénk felhívni a figyelmüket.

1. A szakmai bibliográfia összeállítása és leadása. Az új szabályzat erről szóló része mindenben eligazítást nyújt, lásd az erre vonatkozó útmutatót.
Kérjük, mindenben kövessék az ott leírtakat. A leadási határidőt pedig vegyék nagyon komolyan.
A bibliográfia Excell-sémája szintén letölthető a honlapról, a 4. melléklet.

2. A bibliográfiával egyidejűleg nyilatkozniuk kell a leendő értekezésük véglegesnek szánt témaköréről (természetesen nem a dolgozat „tervezett címét” várjuk, hanem a témakört, amellyel foglalkoznak), egy szintén a honlapról letölthető űrlapon (3. melléklet), szorosan egyeztetve a téma- és a programvezetővel, mindkettejüknek el kell fogadniuk a témakör véglegesítését. Ez az elektronikus változat mellett papíron is leadandó, de a január 5-i határidő csak az elektronikus változatra vonatkozik, a papír ráér később, ne kínozzák se magukat, se a tanáraikat az év legelején az aláírásokkal, elég lesz január végéig leadniuk. A leadás majd egészen egyszerűen történjék: úgy, hogy vagy hivatali időben beteszik a fachomba az A épület 310-es szobájában, vagy az A portán hagyják a nevemre címzett borítékban.

3. A szakmai tárgyra ebben a félévben is (vizsga)jegyet kell kapniuk; nem arra kapják a jegyet/kreditet, hogy egyáltalán elkészítették a bibliográfiát – az egy egyéb kötelező feltétele a továbbhaladásnak. Hogy a két év alatt a szakmai tárgy keretében feldolgozandó anyagot hogyan osztják föl a félévek között, a témavezetők egyéni belátására van bízva, bizonyára megbeszélték, ahogyan azt is, hogy most mire kapnak majd jegyet.
A szakmai tárgy minden félévben kollokvium, azaz föl kell jelentkezniük egy adott vizsgaidőpontra a Neptunban. Mivel gyakorlatilag mindegyiküknek más-más a témavezetője és szinte minden témavezetőnek csak egy-egy hallgatója van, egyetlen „biankó” vizsgaidőpontot hirdetünk meg, hogy biztosan és időben följelentkezhessenek rá, azonban hogy ténylegesen mikor vizsgáznak, mikor számolnak be a témavezetőjüknek, azt egyeztessék egymás között (erről természetesen az oktatóik is tudnak). Tehát a teendőjük: a Neptunban feltétlenül jelentkezzenek fel a szakmai tárgyuknál szereplő vizsgaidőpontra (január 16. lesz ez mindenkinél), de hogy konkrétan mikor vizsgáznak, azt beszéljék meg a témavezetőjükkel mielőbb.

4. Ne feledjék, hogy minden új félév előtt regisztrálniuk kell a Neptunban, aktiválva (vagy passziválva) a félévüket. Ezt december 18-án 17 órától kezdve február 12-ig tehetik meg. Érdemes minél előbb, nehogy elfelejtődjék.

A félévzáráshoz sok sikert kívánva,
Bodnár Kriszta
a doktori iskola titkára
2016. december 6.

2016. október 26., szerda

A Skandináv kultúrmozaik hallgatói konferencia programja
Skandináv kultúrmozaik

Hallgatói konferencia skandináv témákról

2016. november 10., csütörtök
ELTE BTK Skandináv Nyelvek és Irodalmak Tanszéke
(1088 Budapest Rákóczi út 5.)
Részletes program
09.00 – 11.00     A konferencia megnyitása és I. szekció
09.00 – 09.10     A résztvevőket köszönti és a konferenciát megnyitja: prof.dr. Dr. Masát András (egyetemi tanár, az ELTE BTK ItDI Skandinavisztika programjának vezetője, az Andrássy Egyetem Budapest rektora)
09.10 – 09.30     Csúr Gábor (ELTE): Henrik Pontoppidan műveinek magyarországi fogadtatástörténete
09.30 – 09.50     Tarbay Gábor (ELTE): A késő bronzkori Skandinávia és kapcsolatai a Kárpát-medencével
09.50 – 10.10     Izmindi-Nagy Ágnes (PPKE): A heibergi poézis és a hegeliánus filozófia kapcsolódása Johan Ludvig Heiberg színházi és irodalmi munkásságában
10.10 – 10.30     Schvéd Brigitta (ELTE): A svéd–holland művészeti kapcsolatok egyes szereplői a XVII. században

10.30 – 10.50     Hozzászólások, vita
10.50 – 11.20     Kávészünet

11.20 – 13.00     II. szekció
11.20 – 11.40     Medve Márton (ELTE): Az elbeszélés rejtelmei Knut Hamsun Mysterier című regényében
11.40 – 12.00     Németh Márton (DE): Skandináv könyvtárak
12.00 – 12.20     Dériné Stark Zsófia (ELTE): Az idősíkok jelentősége Karen Blixen Útban Pisa felé című novellájában
12.20 – 12.40     Tolnai Katalin (Bécsi Egyetem): Újabb kutatási eredmények a viking kori Birka településről

12.40 – 13.00     Hozzászólások, vita

11.20 – 13.00     III. szekció
11.20 – 11.40     Salvador Neto Luis (KRE): A jó állam lényege a modern társadalmakban
11.40 – 12.00     Szalkai Réka (ELTE): A norvég nemzeti tudat és a lapp identitás megjelenítése a norvég némafilmben, különös tekintettel a Laila című műre
12.00 – 12.20     Zentai Vivien (ELTE): Axel Munthe élete és munkássága interkulturális szempontok alapján
12.20 – 12.40     Tóth Tamás Zoltán (ME): Emanuel Suedenborgh korpuszának patrisztikai, filozófiai és terminológiai háttere

12.40 – 13.00     Hozzászólások, vita
 13.00 – 14.00    Ebédszünet

14.00 – 15.40     IV. szekció
14.00 – 14.20     Szücs Péter (ELTE): II. Gusztáv Adolf hazai propagandája a harmincéves háborúban
14.20 – 14.40     Péró Krisztina (ELTE): A fiúszoba titka
14.40 – 15.00     Katona Csete (DE): Ragnarr Loðbrók sagában és filmen
15.00 – 15.20     Lendvainé Timár Edit (ELTE): „Gratuláló levél a svéd Georgius Wahlenberg igen szerencsés és csodálatos művéhez a mi Magyarországunkról”

15.20 – 15.40     Hozzászólások, vita

14.00 – 15.40     V. szekció
14.00 – 14.20     dr. Rainer Lilla (KRE): Az igazságszolgáltatás függetlensége Dániában
14.20 – 14.40     Bilicsi Erika (ELTE): Úton a nyílt hozzáférés felé: az open access tudományos kommunikáció támogatása a skandináv országokban
14.40 – 15.00     Domokos Gyöngyi (PTE): Fikció és valóság Jostein Gaarder regényeiben
15.00 – 15.20     Kitzinger Viola (ELTE):

15.20 – 15.40     Hozzászólások, vita
15.40 – 16.00     Kávészünet

16.00 – 18.00     VI. szekció és a konferencia lezárása
16.00 – 16.20     Blomqvist Tünde (Uppsalai Egyetem): Svéd irodalom, magyar irodalom vagy más?
16.20 – 16.40     Veress Dániel (ELTE): Hogyan írták helyesen a 12. századi Izlandon azt, hogy tehénitatás? Az első nyelvtani értekezésről
16.40 – 17.00     dr. Bergendi-Rácz Diána (KRE): Északi sarkcsillag a magánjog egén

17.20 – 17.40     Hozzászólások, vita
17.40 – 17.50     A konferenciát beszédével lezárja: dr. Mádl Péter (egyetemi docens, az ELTE BTK Skandináv Nyelvek és Irodalmak Tanszéke tanszékvezetője)