2012. december 9., vasárnap

Felvételi a leuveni Collegium HungaricumbaFELVÉTELI a 2012/2013-as tanév tavaszi félévére
LEUVENI MAGYAR KOLLÉGIUM, COLLEGIUM HUNGARICUM

A Magyar Jezsuiták 15 fős kollégiuma
az angol nyelvű programokat kínáló belgiumi Leuveni Katolikus Egyetemen


A GYÖKEREK

A kollégium múltja szorosan kapcsolódik a magyar jezsuiták, legfőképpen P. Muzslai István SJ közgazdász professzor, a Leuveni Katolikus Egyetem (KUL) tanárának munkásságához. A fiatal jezsuitaként külföldre kerülő Muzslay Istvánt az akkori Flamand Rendtartomány főnöke indonéziai misszióra hívta, ám ő az akkor már Leuvenben tartózkodó Varga László atya motiválására Leuvenben maradt és 1955-től kezdve a Mindszenty Diákotthon vezetője lett. A diákotthon létrejöttét annak köszönhette, hogy a magyarországi kommunista hatalomátvételt követően fiatal magyar emigráns diákok egy csoportja közösen házat bérelt Leuvenben, melyet Mindszenty Józsefről neveztek el. Ez tekinthető a Leuveni Magyar Kollégium jogelődjének.
Az 1956-os események után fiatalok özöne menekült el Magyarországról, melynek hatására a leuveni emigránsok száma jelentősen megemelkedett. Ezért Muzslay atya az indonéz misszió helyett magyar emigránsok, főleg a diákok pasztorációját választotta, akik körében hosszú évekig gyümölcsöző munkát fejtett ki.
1961-ben a Segély a Magyar Ifjúságnak nevű karitatív szervezet a Leuveni Magyar Kollégium számára megvásárolt egy ingatlant a Blijde-Inkomststraat-on. Ebben az épületben működik fél évszázada a Magyar Kollégium. Ez az intézmény, amelynek tevékenysége révén számtalan magyar emigráns fiatal tanulhatott tovább, ezáltal pedig mind az összmagyarság, mind pedig Magyarország (és Belgium) számára olyan egyéniségeket nevelt, mint Jálics Ferenc SJ, Rezsőházy Rudolf professzor vagy Lámfalussy Sándor, az Euro atyja.
A Leuveni Kollégium falai között főként mesteri és doktori tanulmányaikat végző hallgatók kapnak lehetőséget egy világhírű egyetemen való továbbtanulásra.


AHOL ÉRDEMES TANULNI - LEUVENI KATOLIKUS EGYETEM!

De mit és miért érdemes egy 40,000-es lélekszámú belga kisvárosban tanulni? A Leuveni Katolikus Egyetem – Katholieke Universiteit Leuven (a továbbiakban KU Leuven) 1425-ös alapítású, egyike a világ legidősebb egyetemeinek. Csak összehasonlításként érdemes megemlíteni, hogy például a KU Leuven olyan híres egyetemeket előz meg, mint Freiburg (1457), Tübingen (1476), a Loyolai Szent Ignác által megálmodott római Gregorianum (1556), a Harward (1636) vagy a Yale (1701). Mivel pedig pusztán az egyetem kora nem elegendő bizonyítéka a minőségi oktatásnak, meg kell említenünk olyan kiemelkedő, nemzetközileg elismert egyéniségeket, akik a leuveni alma mater falai között formálódtak: Desiderius Erasmus, VI Adorján pápa, Habsburg Ottó vagy éppen Herman van Rompuy, az Európai Bizottság elnöke.
A teológia oktatása 1432-ben kezdődött meg. Mivel a KU Leuven pápai jogú egyetem, így egyházi fokozatok odaítélésére jogosult. Természetesen a teológia csak egy az egyetem 15 kara közül. De Leuvenben bölcsészettől űrkutatásig, matematikától mikrobiológiáig bármit tanulhatunk. Szinte alig akad kar, melynek ne lenne egy angol nyelvű csoportja is, mely a helyi, holland nyelvű csoportokkal azonos színvonalú oktatást biztosít. Különböző ösztöndíjak is megszerezhetőek, melyek részben vagy egészében fedezik a diákok költségeit. Ezek lehetnek állami vagy alapítványi (magán) ösztöndíjak, melyeket specifikusan egy célcsoport támogatására hoznak létre (harmadik világ, Közép-Kelet Európa stb). Viszont említésre méltó, hogy a tandíjak általában a magyarországi egyetemek árainál alacsonyabbak.
A Leuveni Katolikus Egyetemen olyan tudást szerezhet itt a hallgató, amely megállja a helyét a legmagasabb elvárásokkal szemben is. Ennek a magas szintű tudásnak a megszerzéséhez járul hozzá a Magyar Kollégium. Kis magyar szigetként nem csak fizikai, hanem lelki-szellemi értékeket is nyújt lakóinak azáltal, hogy minden félévben közösséggé formálja az ide érkező diákokat. Ehhez persze a közös programok – esti ima, közös beszélgetések, előadások, kirándulások – is szükségesek. Így formálódhat a megszerzett tudás bölcsességgé.

HOGYAN NYERHET VALAKI FELVÉTELT?

A Collegium Hungaricum a magyar jezsuiták egyetemi kollégiumai közé tartozik, úgy mint a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium Leuven-i önálló posztgraduális programja. A Kollégium nyitva áll minden magyar diák vagy tudós számára, aki a Leuveni Katolikus Egyetemen kíván tanulni vagy kutatni, ill. bármilyen más tudományos okból (pl. kongresszus, konferencia stb.) Leuvenben kíván hosszabb-rövidebb ideig tartózkodni. A felvétellel kapcsolatos információk megtalálhatóak a Leuveni Collegium Hungaricum honlapján:
A felvételi kérelmeket a leuven@szentignac.hu email-címre kell beküldeni.

A 2012-13-as tanév tavaszi félévének felvételi dokumentumainak beküldési határideje: 2012. december 20.

További információk:

Csonta István igazgató: leuven.ch@jezsuita.hu
telefon: +32 48/761 4063

Nincsenek megjegyzések: