2013. november 27., szerda

Az irodalom és a lehetséges világok -- konferencia
MEGHÍVÓ
Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Irodalomtudományi Intézete

Modern Magyar Irodalmi Osztályának
és az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kara
Magyar Tanszékének munkatársai
2013. december 9-én és 10-én
AZ IRODALOM
ÉS A LEHETSÉGES VILÁGOK
címmel konferenciát rendeznek,
amelyre szeretettel meghívjuk.
A tanácskozás a Magyar Tudományos Akadémia és a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia nemzetközi projektjének keretében kerül megrendezésre.
A konferencia helyszíne:
MTA BTK Zenetudományi Intézet Bartók terme,
1014 Budapest, Táncsics Mihály u. 7.

A TANÁCSKOZÁS PROGRAMJA
December 9. (hétfő)
930
Elnök: Faragó Kornélia
Megnyitó (Bányai János, Pomogáts Béla)
Rákai Orsolya: Ajánlott lehetőségek. A kontingencia valószínűsítésének lehetőségei az irodalomban
Földes Györgyi: „Papirosból készült házak”. Cholnoky Viktor szövegvilága
Deczki Sarolta: Elveszett és megkerült világok. Rejtő Jenő regénypoétikája
Angyalosi Gergely: Az elvágyódás helye - Füst Milán Arméniája
Sági Varga Kinga: Emlékvilágok Juhász Erzsébet Gyöngyhalászok című ciklusában.
Vita
December 9. (hétfő)
1500
Elnök: Kappanyos András
Hoványi Márton: Világok közt padnak lenni. Hajnóczy Péter A pad című novellájának értelmezése
Bányai János: Életek, sorsok, történelmi háttérrel. (Oravecz Imre regényei)
Faragó Kornélia: Lehetőség-verziók Láng Zsolt történeteiben
Szénási Zoltán: Elhalasztott apokalipszis. Végidővízió és emlékezet Vasadi Péter Ha az áldozat elszabadul című művében
Gerold László:  Újrahasznosított szövegvilágok a mai magyar drámaírásban
December 10. (kedd)
900
Elnök: Bányai János
Doboss Gyula: Virtuális (látszólagos) és lehetséges elbeszélők a Tandori-bűnregények kompozíciójában
Harkai Vass Éva: A Parti Nagy-szövegek „lehetséges világa(i)”
Patócs László: A prím attribútumai – én-mintázatok Borbély Szilárd Nincstelenek című regényében
Toldi Éva: Lehetséges világok Dalos György regényeiben
Pomogáts Béla: Déry Tibor „áltörténelmi” regénye: A kiközösítő
Kappanyos András: Meddig lehet elmenni? Határjárás Wittgensteinnel

Vita

Zárszó (Faragó Kornélia, Kappanyos András)

Nincsenek megjegyzések: