2014. február 4., kedd

Félévzárás, félévkezdés -- 2014 februárBölcsészhallgató leckekönyve 1917-ből

Kedves Hallgatók!

Az előző félévi jegybeírásról:
Papírindex nélkül az eddigiektől eltérő módszerrel kellett megpróbálni az eredményeik neptunos rögzítését. Az oktatók neve alatt meghirdetett kurzusok jegyeinek beírását maguk az oktatók végzik, a tudományos modulra vonatkozóan pedig a programvezetőktől kértük, gyűjtsék össze a program hallgatóinak eredményeit, hogy beírhassam. (Ez utóbbi tárgyak, mint tudják, nincsenek névhez rendelve, tehát az oktatók felületén nem jelennek meg, nekik így sajnos nincs közvetlen hozzáférésük.) Mindazt, ami eddig hozzám eljutott ebből, beírtam a neptunba. Kérem, ellenőrizzék a "portfóliójukat", megvan-e minden jegyük, egyezik-e azzal, amit az oktatóikkal, témavezetőjükkel megbeszéltek. Ha bármi eltérést vagy hiányosságot tapasztalnak, kérem, jelezzék. Írhatnak nekem is, de nyilvánvalóan csak az oktatóktól származó információkat fogadhatom el tényként, tehát praktikusabb, ha először hozzájuk fordulnak.


Hetényi Zsuzsa tanárnő szíves  felajánlása a blog számára: Neptun-szobor a szentpétervári akadémiai irodalomtudományi intézet (Puskin-ház) tetején


Félévkezdet:
Az első fontos határidő február 7-e, e hét péntek 12 (!) óra -- eddig kell regisztrálniuk vagy a halasztást bejelenteni a következő félévre. (További határidők itt: http://www.btk.elte.hu/file/2013_2014_tavasz.pdf)
A kurzusok túlnyomó többségét szintén még ezen a héten megtalálják a neptunban, tárgyakat fölvenni pedig majd február 10-től lehet. Ha AKKORTÓL kezdődően hiányolnak valamit, szóljanak (pl. egyes programokon a keresztféléveseknek szükségük lehet az alapértelmezetteken kívüli kódszámú szakmai tárgyakra).
Nagyon sok társtudományi tárgy indul ebben a félévben és igazán érdekesek, ezt a bőséget igyekezzenek kihasználni. Jó volna, ha ezekre minél előbb jelentkeznének is, a jelentkezők számának ismerete sokat segítene a tervezésben (pl. amihez még termet kell szereznünk). A társtudományi tárgyak listáját külön is megtalálják itt, hátha így inspiratívabb, mint a neptunos felületen: http://itdi-hirek.blogspot.hu/2014/02/tarstudomanyi-targyak-2014-tavaszi-felev.html
A disszertációs témakonzultációkat igyekszem úgy meghirdetni, hogy mindenki találjon majd a saját évfolyamának megfelelő kódszám és egyben a saját témavezetője neve alatt szereplő konzultációt. Ez nem sikerülhet száz százalékosan több okból sem, de törekszem rá. Ha ehhez kiigazítást kérnek, akkor is szóljanak (majd 10-e után).

A tárgyfelvétel február 28-ig tart, de semmiképp ne hagyják az utolsó pillanatra, és persze a "szólást" se (nem garantálom, hogy az utolsó két nap felszólamlásai eredményesen kezelhetők).
Arra külön is figyeljenek a tárgyfelvételkor, hogy az 5--10-es kódú szakmai tárgyakból egyet-egyet lehet és kell teljesíteni a képzés során, tehát egy(etlen) 5-ös, egy(etlen) 6-os, egy(etlen) 7-es stb. kódszámú kurzusuk legyen az 5--10-es tartományból.Mindenkinek játszi könnyedségű félévkezdést kívánva,
Bodnár Kriszta
2013. február 4.

A teljes kurzuskínálat aktuális állapotát itt találják.


Nincsenek megjegyzések: