2016. december 6., kedd

Az elsőéves doktoranduszok figyelmébe: a félévzárásról
Kedves Elsőévesek,
a félév végi aktuális teendőikre szeretnénk felhívni a figyelmüket.

1. A szakmai bibliográfia összeállítása és leadása. Az új szabályzat erről szóló része mindenben eligazítást nyújt, lásd az erre vonatkozó útmutatót.
Kérjük, mindenben kövessék az ott leírtakat. A leadási határidőt pedig vegyék nagyon komolyan.
A bibliográfia Excell-sémája szintén letölthető a honlapról, a 4. melléklet.

2. A bibliográfiával egyidejűleg nyilatkozniuk kell a leendő értekezésük véglegesnek szánt témaköréről (természetesen nem a dolgozat „tervezett címét” várjuk, hanem a témakört, amellyel foglalkoznak), egy szintén a honlapról letölthető űrlapon (3. melléklet), szorosan egyeztetve a téma- és a programvezetővel, mindkettejüknek el kell fogadniuk a témakör véglegesítését. Ez az elektronikus változat mellett papíron is leadandó, de a január 5-i határidő csak az elektronikus változatra vonatkozik, a papír ráér később, ne kínozzák se magukat, se a tanáraikat az év legelején az aláírásokkal, elég lesz január végéig leadniuk. A leadás majd egészen egyszerűen történjék: úgy, hogy vagy hivatali időben beteszik a fachomba az A épület 310-es szobájában, vagy az A portán hagyják a nevemre címzett borítékban.

3. A szakmai tárgyra ebben a félévben is (vizsga)jegyet kell kapniuk; nem arra kapják a jegyet/kreditet, hogy egyáltalán elkészítették a bibliográfiát – az egy egyéb kötelező feltétele a továbbhaladásnak. Hogy a két év alatt a szakmai tárgy keretében feldolgozandó anyagot hogyan osztják föl a félévek között, a témavezetők egyéni belátására van bízva, bizonyára megbeszélték, ahogyan azt is, hogy most mire kapnak majd jegyet.
A szakmai tárgy minden félévben kollokvium, azaz föl kell jelentkezniük egy adott vizsgaidőpontra a Neptunban. Mivel gyakorlatilag mindegyiküknek más-más a témavezetője és szinte minden témavezetőnek csak egy-egy hallgatója van, egyetlen „biankó” vizsgaidőpontot hirdetünk meg, hogy biztosan és időben följelentkezhessenek rá, azonban hogy ténylegesen mikor vizsgáznak, mikor számolnak be a témavezetőjüknek, azt egyeztessék egymás között (erről természetesen az oktatóik is tudnak). Tehát a teendőjük: a Neptunban feltétlenül jelentkezzenek fel a szakmai tárgyuknál szereplő vizsgaidőpontra (január 16. lesz ez mindenkinél), de hogy konkrétan mikor vizsgáznak, azt beszéljék meg a témavezetőjükkel mielőbb.

4. Ne feledjék, hogy minden új félév előtt regisztrálniuk kell a Neptunban, aktiválva (vagy passziválva) a félévüket. Ezt december 18-án 17 órától kezdve február 12-ig tehetik meg. Érdemes minél előbb, nehogy elfelejtődjék.

A félévzáráshoz sok sikert kívánva,
Bodnár Kriszta
a doktori iskola titkára
2016. december 6.

Nincsenek megjegyzések: