2012. augusztus 3., péntek

Öszöndíjpályázat, TÁMOP


Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara ösztöndíj pályázatot hirdet az
ELTE BTK Doktori Iskoláinak első-, másod- és harmadéves költségtérítéses doktoranduszai
számára a 2012. szeptember 1-je és 2013. január 31-ig terjedő időtartamra a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-
2010-0030 „Önálló lépések a tudomány területén” c. pályázat keretében.

Az ösztöndíj összege: 80.000.-/hó/fő
Pályázni lehet:
- a Filozófiatudományi Doktori Iskola hallgatói közül 3 helyre, akik a projekt 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
1.6,
- az Irodalomtudományi Doktori Iskola hallgatói közül 4 helyre, akik a projekt 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
1.5, 1.6,
- a Művészettörténet-tudományi Doktori Iskola hallgatói közül 2 helyre, akik a projekt 1.4, 1.6,
- a Nyelvtudományi Doktori Iskola hallgatói közül 4 helyre, akik a projekt 1.2, 1.3, 1.4,
- a Történelemtudományi Doktori Iskola hallgatói közül 4 helyre, akik a projekt 1.2, 1.4, 1.5,
szakmai tartalmak (lásd alább) megvalósulásához jelentősen hozzá tudnak járulni, valamint a
tehetséggondozás keretében alkalmasak témáik hazai és nemzetközi aspektusait is feldolgozni.
Témák:
1.1.: Információs és mediális kihívások a társadalomban és a tudományban
1.2.: Regionális és globális tendenciák
1.3.: Integrációs és dezintegrációs folyamatok
1.4.: Nyelvi és kulturális identitások változásának tendenciái
1.5.: Társadalmi, nemi, kulturális egyenlőtlenségek
1.6.: Művészeti artikulációk változási folyamatai

A doktoranduszok státusza továbbra is „költségtérítéses hallgató”, a kivetett költségtérítést 2012.
október 31-ig be kell fizetni. Aki ennek a feltételnek nem tesz eleget, annak féléve passzívnak
minősül és az elnyert ösztöndíjat vissza kell fizetni.
A másod- és harmadéves pályázni kívánó doktorandusz hallgatóknak két teljesített félévvel és
regisztrált státusszal kell rendelkezniük.
A pályázat elbírálásáról és az ösztöndíj odaítéléséről a Doktori Iskola Vezetőjének véleménye
alapján a Kari Szakmai Vezető Testület dönt 2012. augusztus 29-ig.
Sikeres elbírálás esetén a beiratkozási határidő 2012. szeptember 1.
A pályázatok benyújtásának módja:  motivációs levél kitöltése (a pontos szakmai tartalom
megjelölésével). A motivációs levél formanyomtatványát (ami tehát egyben a "pályázati űrlap") kérhetik e-mailben a következő címen: kelemen.pal@btk.elte.hu vagy bodnar.krisztina@btk.elte.hu
A pályázatok leadásának módja és benyújtásának határideje:
- postai úton legkésőbb 2012. augusztus 19-i feladási bélyegzővel (elsőbbségivel javallott) az
ELTE BTK Doktori és Tudományszervezési Hivatal címére, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A.
épület,
- személyesen kizárólag (az Egyetem zárva tartására való tekintettel) 2012. augusztus 23. (szerda)
9-12 óráig, az ELTE BTK Doktori és Tudományszervezési Hivatal 121. szobában.
Hiánypótlásra nincs lehetőség, a határidő után érkezett pályázatokat nem áll módunkban
figyelembe venni!
Nincsenek megjegyzések: