2012. október 16., kedd

Ösztöndíjpályázat


A Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíj pályázati felhívásai mesterszakos (Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíj) és doktorandusz hallgatók (Apáczai Csere János Doktorandusz Ösztöndíj) számára
2012. október 16.
________________________________________________
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal a Társadalmi Megújulás Operatív Program részeként megvalósuló Nemzeti Kiválóság Programban ösztöndíj pályázati felhívásokat jelentett meg mester szakos (Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíj) és doktorandusz-hallgatók (Apáczai Csere János Doktorandusz Ösztöndíj) számára. Részletes információ az alábbi címen található:
A pályázatot és annak összes mellékletét magyar nyelven kell benyújtani. A pályázatot az informatikai rendszerben kell feltölteni, annak véglegesítésével a pályázat beadottnak minősül. A véglegesítésnek 2012. november 5. 17:00-ig kell megtörténnie, a határidő lejártával a rendszer azt nem engedélyezi. A pályázat benyújtása az informatikai rendszerben 2012. október 15-től lehetséges. Az informatikai rendszer a www.nemzetikivalosag.hu címen érhető el.
A pályázati útmutató szerint a pályázónak igazolnia kell, hogy egy hazai felsőoktatási intézménnyel hallgatói/doktorandusz hallgatói jogviszonyban áll. Ehhez a következő dokumentumok szükségesek:
 1. hallgatói jogviszonyigazolás, amelyet a Neptun rendszerre való átállás miatt legkésőbb OKTÓBER 25-ÉN TUDNAK KIÁLLÍTANI A TANULMÁNYI és a DOKTORI HIVATAL munkatársai.
2. 2 példányban kitöltött, befogadó nyilatkozat, amelyek közül az egyiket a  pályázó kapcsolattartójának (a pályázó kutatását felügyelő mentor / szakdolgozat vagy doktori disszertáció témavezetője)aláírásával kérünk, a másikat aláírás nélkül.  A befogadó nyilatkozatokat a hallgatói jogviszonyigazolással együtt legkésőbb október 26-án lehet leadni a BTK Pályázati Irodájában (Múzeum krt. 4/A I. em.140.). A cégszerű (dékáni és gazdasági hivatalvezetői) aláírásokkal ellátott befogadónyilatkozatokat október 29. és 31. között lehet átvenni a Dékáni Hivatal Titkárságán (Múzeum krt. 4/A I. em.142.).

Nincsenek megjegyzések: