2014. július 8., kedd

Konferenciafelhívás
Konferencia Szép Ernő születésének 130. évfordulója alkalmából

A Petőfi Irodalmi Múzeum és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszéke 2014. október 10-én konferenciát rendez Szép Ernő születésének 130. évfordulója alkalmából a Petőfi Irodalmi Múzeumban.
Bár Szép Ernő a Nyugat első nemzedékének nagy tekintélyű szerzője, a Baumgarten-díj birtokosa, talán nem túlzást azt állítani, hogy az irodalmi kánon margójára szorult. Úgy tűnik, szerepének és jelentőségének megítélése ma is meglehetősen bizonytalan. A szerző iránti ingadozó intenzitású, általában inkább halvány érdeklődés évtizedei után – talán Tandori Dezső kitartó figyelme nyomán, talán a centenárium dinamizáló voltának vagy a posztmodern irodalom új érdeklődési irányainak köszönhetően – kisebb Szép Ernő-reneszánsz alakult ki. Színdarabjai újra a színházak műsorára kerülnek, díjat, színházat neveznek el a szerzőről, verseit népszerű előadók zenésítik meg.  A kortárs irodalom is felfedezte magának Szép Ernőt: Tandori Dezsőn kívül (vagy rajta keresztül?) Márton László, Kukorelly Endre, Darvasi László, Juhász Ferenc, Lackfi János, Vörös István, Orbán Ottó és Kovács András Ferenc is textuális párbeszédet létesít a költőelőddel. Ezzel párhuzamosan egyre inkább érzékelhető az igény műveinek értő újraolvasására.

A konferencia célja, hogy alkalmat teremtsen Szép Ernő irodalomtörténeti szerepének újragondolására, a kortárs irodalommal való kapcsolatrendszerének feltérképezésére és az ismert vagy kevésbé ismert szövegek újraértelmezésére. Kitűzött feladata felülvizsgálni azt a szerepet, amelyet a szűk terjedelmű (és talán nem eléggé tág horizontú) szakirodalom a sokoldalú, lírikusként, próza- és drámaíróként egyaránt tevékeny szerzőnek szánt.

Ehhez a közös újragondoláshoz szeretnénk Önt is partnerül hívni. Amennyiben előadásával hozzá kíván járulni munkánkhoz, úgy kérjük, szándékát – egy előzetes cím vagy téma megjelölésével – 2014. augusztus 1-jéig jelezze az alábbi e-mail címen: palkog@pim.hu. Az előadások hozzávetőleges időtartama 20-25 perc. A konferencia anyagából 2015 folyamán tanulmánykötet megjelentetését tervezzük. (A tanulmányok terjedelme 30-60.000 leütés. A jegyzetelési és bibliográfiai adatokat az Irodalomtörténet folyóirat címleírása alapján kérjük megadni. A leadási határidő 2015. január 1.)
A konferencián – a plenáris szekció mellett – doktoranduszok részvételével a szakma legifjabb generációjának megszólaltatását is tervezzük. Jelentkezéshez az előadáscím mellett egy egy oldal terjedelmű absztraktot, életrajzot, publikációs jegyzéket kérünk legkésőbb július végéig a palkog@pim.hu címre elküldeni. A részvételről az ELTE és a PIM szakértői közösen döntenek.

Gintli Tibor 
tanszékvezető (ELTE BTK Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék)

Palkó Gábor 
tudományos titkár (Petőfi Irodalmi Múzeum)

Balogh Lilla 
egyetemi hallgató (ELTE BTK)


Nincsenek megjegyzések: