2015. július 14., kedd

Ösztöndíjpályázat
Pályázat állami ösztöndíjra költségtérítéses képzésben részt vevő doktoranduszok számára

Az Irodalomtudományi Doktori Iskola pályázatot ír ki egyéves állami ösztöndíj elnyerésére a 2015/16-os tanévre. Pályázhatnak a doktoriskola költségtérítéses képzésben részt vevő, a jövő tanévben másod- vagy harmadévre beiratkozni szándékozó hallgatói a mellékelt pályázati adatlap kitöltésével, amelyben dokumentálják a doktoranduszként eddig végzett tevékenységüket.
A pályázatok elbírálásának szempontjai:
– a tudományos tevékenység intenzitása, színvonala (publikációk, konferenciaszereplések, egyéb tudományos tevékenység, külföldi kutatómunka)
– tanulmányi előrehaladás
– a kapcsolódó intézet/tanszék munkájában való aktív részvétel
A pályázathoz csatolni kell a témavezető ajánlását és egy kiválasztott publikáció megjelent szövegét.

A pályázat elektronikusan nyújtandó be a következő címre: bodnar.krisztina@btk.elte.hu.
A pályázatokat a doktoriskola tanácsa bírálja el.

Beadási határidő: 2015. július 20.

Nincsenek megjegyzések: